Heparinantagonister bromsar allergi

Heparin stabiliserar enzymer som spelar roll vid uppkomsten av allergiska besvär. Försök in vitro visar att det möjligen går att bromsa processen genom tillförsel av heparinantagonister.

12 januari 2004

– Problemet är att heparinantagonister är så stora och laddade molekyler har svårt att passera över epitelet i exempelvis lungvävnaderna. I dag finns det därför inget sätt att exempelvis ge heparinantagonister i sprayform, säger biologen Ulrika Karlson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Uppsala universitet.

Nyligen disputerade hon på en avhandling i vilken hon ägnat stor möda åt att karaktärisera flera av de proteaser som är inblandade i den allergiska processen.

I alla organ som kommer i kontakt med omgivningen, exempelvis huden, lungvävnaderna och tarmslemhinnan, finns det så kallade mastceller. Vid kontakt med ett allergen släpper mastcellerna ut proteaser som fungerar som ett slags biologiska saxar. De klyver helt enkelt andra proteiner, vilket i sin tur kan ge upphov till allergiska symtom.

Ulrika Karlson har studerat en grupp proteaser som går under benämningen tryptaser. Vid astma leder frisättningen av tryptaser till att luftrören dras samman.

Tryptas stabiliseras av heparinmolekylen.

In vitro har Ulrika Karlson visat att det med hjälp av heparinantagonister går att blockera heparinmolekylerna och därmed inaktivera tryptaserna.

I framtiden kan denna kunskap eventuellt utnyttjas vid utvecklingen av nya mediciner vid astma och andra allergiska besvär.

Titeln på avhandlingen är Cutting Edge – Cleavage
specificity and biochemical characterization of mast cell serine proteases.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida