Historia

Historia

När omvårdnad blev vetenskap. De första decenneierna 1970—2000. ?Elisabeth Hamrin m fl (red), Liber 2014, www.liber.se??

När några entusiastiska och målmedvetna sjuksköterskor började forska på 1970-talet var de pionjärer. De visade att det var möjligt. Nu, 40 år senare, uppskattas mellan 1 300 och 1 400 sjuksköterskor ha disputerat och av dem har ett nittiotal blivit professorer. ?

En av pionjärerna var Ulla Qvarnström som tidigt bestämde sig för att bli sjuksköterska. Drömmen var att som distriktssköterska cykla runt i hembygden med sjukvårdsväskan på pakethållaren. I stället läste hon vidare och gjorde kliniska studier om svårt sjuka och döende och deras situation. Det resulterade i hennes avhandling Upplevelser inför döden, samtal vid livets slut.

?Informativ och trevlig läsning om hur omvårdnadsvetenskapen växte fram och blev etablerad i Sverige. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida