Historiskt klubbslag för Västra Götaland

Det var både förväntan och sorg när Vårdförbundet fick sin nya storavdelning, Västra Götaland, bildad genom sammanslagning av fyra gamla avdelningar.

Klockan 10.48 lördagen den 27 mars slog Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall som mötesordförande klubban mycket bestämt i bordet i den stora möteslokalen i Folkets hus i Göteborg. Ett historiskt klubbslag som innebar att Vårdförbundet fått en ny lokal avdelning och som samtidigt bekräftade nedläggningen av fyra gamla. Sekunderna innan hade de 100 ombuden från Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg svarat ja på frågan om den nya storavdelningen Västra Götaland kunde bildas.

Förväntan och sorg
Det var uppenbarligen med en viss förväntan som ombud och andra någon timme tidigare strömmat in genom dörrarna till det anrika huset vid Järntorget – de skulle ju bilda något helt nytt. Samtidigt fanns det en sorg över att de gamla avdelningarna inte längre finns. För en tid sedan beslutade ombuden på möten i de egna länen att lägga ner de avdelningar där de började sitt fackliga arbete och där de känt en sorts hemkänsla. Nu skulle det bli något ännu oprövat.

Något alternativ fanns dock inte. Sedan årsskiftet har landstingen i Bohuslän, Skaraborg och Älvsborg genom att gå samman med sjukvården i Göteborgs stad bildat regionen Västra Götaland och blivit gemensam arbetsgivare för Vårdförbundets medlemmar i området. De tre länen och Göteborg bildar också sedan 1 januari 1998 länet Västra Götaland.

Vid 14.30-tiden kom ett nytt historiskt klubbslag. Under total enighet valdes då Marina Olsson till den nya avdelningens första ordförande. Marina är kirurgsjuksköterska och vice klubbordförande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommer nu att basa för Vårdförbundets största avdelning efter Stockholm, med över 19500 medlemmar.

Flera voteringar
Valet av förste vice ordförande var också enigt, Ewa Andegren, Bohuslän och ledamot i förbundsstyrelsen. Däremot blev det slutna val både när det gällde posten som andre vice ordförande (valberedningens förslag Eva-Lott Gram från gamla Skaraborg vann med 51–45 över Tomas Hallqvist, Älvsborg) och övriga ledamöter (som ledde till att Rohini Brandner, sjuksköterska i Älvsborg, slog ut en av valberedningens kandidater).

Men det var inte de enda omröstningarna den här dagen. Först efter kort debatt godtogs stadgeförslaget om att hela styrelsen ska väljas samtidigt i stället för, som ofta varit brukligt, att man väljer halva styrelsen ett år och den andra halvan året därpå.

Det var också oenighet om styrelsearvodena. Frågan gällde inte bara beloppen utan även om bara ordförande och vice ordförande skulle ha arvode och inte övriga ledamöter. När diskussionen var slut fanns tre olika förslag. Majoriteten av ombuden röstade dock för stadgegruppens förslag att arvode enbart ska utgå till ordförande och vice ordförande.

Alla fyra fick poster
I förslaget till budget fanns 150 000 kronor anslagna till företrädarna inom avdelningen. Ingrid Segerstedt, Bohuslän, föreslog en höjning till 300 000 kronor och hennes förslag vann med 55-41. De extra 150 000 kronorna får nu tas från det kapital som den nya avdelningen fått genom att slå samman de fyra gamla avdelningarnas kassor.

Bara en av de gamla avdelningarnas sista ordförande sitter med i den nya avdelningsstyrelsen: Ewa Andegren.

Men alla de tre andra har förtroendeposter i Västra Götalandsavdelningen: Göteborgs Angela Eriksson som revisor, Älvsborgs Mary Österström som sammankallande i valberedningen och Skaraborgs Christina Jungner som ersättare för ordinarie kongressombud.

Första ordförandeuppdraget
När alla val samt diskussioner om stadgar, prioriterade mål och budget var klara utförde Marina Olsson sitt första uppdrag som ordförande: att med ett klubbslag förklara detta första representantskapsmöte avslutat och ombuden, den nya styrelsen och alla gäster kunde därefter lämna Folkets hus.

Det här var andra gången på två år som Vårdförbundets avdelningsorganisation förändrades. Den 2 april 1997 gick Kristianstad och Malmöhus samman till Skåne. Sedan förbundet bildades som fackförbund 1976 har det bara skett ytterligare en avdelningsförändring, 1983, då Gotland bröts ut ur Stockholm och blev en egen avdelning.

I och med bildandet av Västra Götaland har förbundet nu 22 lokala avdelningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida