Hitta din väg

Patricia Tudor-Sandahl En given väg. 174 sidor Wahlström & Widstrand 2005. www.wwd.se isbn 91-4621-097-0

5 augusti 2005

En given väg handlar om den långa resan inåt, mot att bli den man är ämnad att vara. Livet är ändligt och vi har inte råd att endast planera för framtiden utan måste också våga leva i nuet. Att hitta den rätta vägen kräver mod att våga utveckla sig och anta de utmaningar livet ger. Det är vårt eget ansvar att använda vår styrka rätt och ta vara på möjligheterna. Det bör finnas entusiasm och glädje i det vi gör och det bör också vara till nytta för andra för att vi ska finna helhet och mening med vår existens. Patricia Tudor-Sandahl menar att allt har en andlig dimension ? värderingar, intressen och mål ? och andlig mognad är en tidskrävande process.
Patricia är uppvuxen i en familj med en blandning av irländsk katolicism och protestantism, hon fann kärleken och gifte sig med en ateist. Detta är hennes berättelse om sin väg tillbaka till sin tro och sin egen rätta plats i livet ? och hon vill att vi ställer oss frågan: vad är min drivkraft och varför?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida