Hivvaccin testas på friska svenskar

10 januari 2005

För första gången ska ett vaccin mot hiv testas på friska svenska försökspersoner. En forskargrupp ledd av överläkaren Eric Sundin vid Södersjukhuset i Stockholm har tagit fram vaccinet. Det är speciellt anpassat för att hindra spridning av en typ av hivvirus som är vanlig i Afrika.

Risken för försökspersonerna är att de vid exempelvis screening inför blodgivning bedöms som positiva.

– Men med just det här vaccinet finns ingen risk för att personerna ska få hiv, säger biomedicinska analytikern Jorma Hinkula, chefsmikrobiolog vid avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida