Hjälp införfosterdiagnostik

Hjälp införfosterdiagnostik
Annika Åhman.

Annika Åhman, barnmorska och doktorand i Uppsala, ska undersöka om ett interaktivt webbaserat beslutsstöd kan hjälpa par att göra informerade val om fosterdiagnostik.

Varför gör du det här??
— Jag har mött många par som inte känt till undersökningarnas potential. En svensk studie har visat att nära 40 procent inte gör något medvetet val. Resultatet av undersökningarna är ofta en siffra på sannolikheten för kromosomavvikelse som kan vara svår för paren att hantera. Ibland blir de oroliga, även om risken bedömts som låg, och vill göra ett fostervattenprov.?

— På ultraljudet kan vi se markörer som kan påverka riskbedömningen men i övrigt saknar betydelse. Till exempel en bindvävsförtätning i hjärtat utan betydelse för funktionen, eller en vidgning i hjärnan. När vi berättar blir det förvirrande. En pappa på bb sa: ”men det där ni såg måste betyda något”.?

Hur ska du gå till väga??
— En grupp får vanlig information, en får dessutom inloggning till ett beslutsstöd med information i både text och bild. Där finns olika scenarier kring hur man kan tänka runt fosterdia­gnostik, och ett arbetsblad med frågor att fundera på som hjälp att komma till klarhet om sin egen inställning. Rekrytering av de 600 deltagarna pågår. ??

— Jag har intervjuat några kvinnor som använt beslutsstödet. De uppskattar det enkla språket, att själva kunna välja vilken del de vill använda, att få nya vinklingar och att informationen är neutral. När någon informerar slinker ofta den personliga attityden med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida