Hjälp till svensk legitimation

9 augusti 1999

STOCKHOLM. Landstinget i Stockholm har tillsammans med Vårdförbundet inlett en inventering av sjuksköterskor med utländsk utbildning utan svensk legitimation. Meningen är att de sedan på arbetsgivarens bekostnad ska få den utbildning som behövs för legitimering och samtidigt en introduktion i svensk sjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida