Hjärnan bakom allt

Alla beteenden kan förklaras av en underliggande biologi. Det säger Predrag Petrovi? i sin bok om hur extrema känslolägen kan förstås med modern hjärnforskning.

7 oktober 2015

Finns det en risk för att du övertolkar hjärnans betydelse för vilka vi är??

— Nej. Det finns inget stöd i forskningen för att det finns processer utanför hjärnan som förklarar vårt beteende. Det är ett problem för unga kvinnor med emotionell personlighetsstörning att deras funktionsbrist inte har setts som biologisk.?

Hur drabbar det de flickor du skriver om??

— De möts av inställningen att de ska ta sig samman. Man kan inte förstå att någon med hela livet framför sig skadar sig själv. De anses ta plats i vården som andra behöver bättre. Att det finns något biologiskt som driver beteendet ser man inte.?

Vad kan en biologisk förklaring förändra??

— Dels förstår patienterna att de kan hamna i extrema situationer därför att deras hjärnor processar information på ett annat sätt. Dels kan synen på behandling och stöd förändras. Det behövs. Två procent av befolkningen beräknas ha diagnosen emotionell personlighetsstörning, tio procent av dem dör i självmord. Det motsvarar dödligheten i cancersjukdomar.?

Menar du att stark ångest beror på att det är något i hjärnans struktur som inte fungerar som det ska??

— Ångest är också biologi. Men den förklaringen utesluter inte att ångesten beror på saker man har varit med om. Hjärnan är plastisk. Genetik, miljö och inlärning påverkar hjärnan och skapar den person du är.

Känslostormar

Predrag Petrovi?
(Natur & Kultur 2015)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida