Hjärnan

Frontallobsdemens — den förbryllande sjukdomen?Lena Kilander, Pia Landahl, Martin Ingelsson?Gothia förlag 2009?www.gothiaforlag.se ?isbn 978-91-7205-650-3??

2 oktober 2009

I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 personer av frontallobsdemens. Sjukdomen kan enkelt förklaras som att det plötsligt blir dåligt ledarskap i hjärnan. En person med frontallobsdemens tappar helt sin empati och förmågan att tolka andra människors reaktioner. Ingenting blir någonsin lagom igen. ?

Det kan bli extra ensamt för den som lever med en anhörig som har drabbats av sjukdomen, när många i omgivningen drar sig undan då de finner det svårt att hantera den sjukes beteende. ?

Överläkare Lena Kilander på minnesmottagningen i Uppsala och hjärnforskaren och läkaren Martin Ingelsson har skrivit boken tillsammans med Pia Landahl vars make – i boken kallad O – fick diagnosen 2003. Boken vänder sig till såväl anhöriga som personal som vårdar personer med sjukdomen. P S-K??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida