Hjärnstress blir allt vanligare

4 september 2000

Stress är hjärnans sätt att reagera på yttre påfrestningar som uppfattas som större än förmågan att hantera dem, säger Christina Doctare. Som läkare med FN-uppdrag har hon träffat många hjärnstressade människor i kriget på Balkan. Människor som reagerat psykiskt och fysiskt på hot om livet och förlust av socialt nätverk och materiell trygghet.
    
När hon kom tillbaka till Sverige upplevde Christina Doctare att samma hjärnstress blivit vanlig i Sverige. Hon spekulerar i vad det beror på och kommer fram till att det kan handla om förlust av förutsägbarhet i ett samhälle som inte ser ut som tidigare. Upplevelsen av att inte kunna påverka, att känna sig överkörd av beslut – och kanske inte ens våga kritisera dem – är stressande. Stressen skapar en obalans i hjärncellernas neurokemi. Obalansen påverkar både hjärnans och kroppens funktioner. Stresshormoner ökar i blodet samtidigt som könshormoner och oxytocin minskar. Både den intellektuella och den emotionella kapaciteten försämras. Om stressen blir kronisk riskerar obalansen att bli bestående. För att klara av påfrestningarna är det nödvändigt att få tid att återhämta sig, att vila, att bli sedd och trodd. Christina Doctare ger många exempel på hur det kan ske genom att berätta om människor hon mött på Balkan och i Sverige.

Författare Christina Doctare 
Titel Hjärnstress – kan det drabba mig?
141 sidor
Förlag Runa 2000 
Cirkapris 220 kronor 
ISBN 91-88298-49-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida