Hjärt-kärlsjukvård

7 oktober 2002

Författare Lars Wallentin (red)
Titel Akut kranskärlssjukdom 2:a reviderade upplagan, 206 sidor
Förlag Svenska cardiologföreningens service AB (CASAB) 2002
Cirkapris 431 kronor
ISBN 91-44-01775-8

Det mesta om kärlförkalkningar, diagnostik av sjukdomar i hjärta och kärl samt behandlingsmetoder, prevention och rehabilitering återfinns i denna andra reviderade upplaga av boken Akut kranskärlssjukdom. Den riktar sig till läkare och sjuksköterskor med grundläggande kunskaper inom området och kanske framför allt till dem som möter dessa patienter i sitt dagliga arbete. Varje kapitel avslutas med en utförlig referenslista.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida