Hjärtdödlighet minskar

4 september 2000

Ungefär varannan svensk som dör gör det i hjärt-kärlsjukdom. Risken att dö i förtid minskar dock i Sverige, vilket har gjort att befolkningen blir allt äldre. I gruppen hjärt-kärlsjukdomar har främst dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 7,5 procent hos män och 10,2 procent hos kvinnor mellan 1996 och 1997. Det visar statistik från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Statistiken visar också en nedgång i hiv-dödlighet. Dödligheten i astma har mer än halverats under en tioårsperiod. Också självmorden fortsätter att minska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida