Hjärtmassage viktigare än defibrillering

Att använda defibrillator vid hjärtstillestånd som sker "på gatan" är i princip meningslöst. Viktigast av allt är att snabbt ge hjärtmassage, visar ny forskning.

– Sker hjärtstilleståndet utanför sjukhusets väggar är det a och o att snabbt komma igång med en effektiv och ihållande bröstkompression. Hålls inte blodcirkulationen i hjärnan igång hjälps patientenvare sig av defibrillering eller andningshjälp. Först när bröstkompressionen är säkrad kan man börja fundera över vad som ska göras i nästa steg.

Det säger Trygve Sjöberg, docent vid avdelningen för thoraxkirurg vid Universitetssjukhuset i Lund. Han ingår i ett forskarteam under ledning av professor Stig Steen som visat vad som händer i kroppen vid ett hjärtstillestånd.

Mekanisk kompression

Ett konkret resultat av deras forskning är framtagandet av Lucas ? en mobil apparat för mekanisk hjärtmassage vid hjärt-lungräddning. Den fästs runt bröstkorgen och är självgående med hjälp av luft eller syrgas.

På allt fler sjukhus börjar akutmottagningarna utrustas med Lucas. På Universitetssjukhuset i Lund finns den förutom på akuten även på hjärtintensivvårdsavdelningen. Även det akutteam som rycker ut vid hjärtstillestånd på vanliga vårdavdelningar har nyligen köpt in apparaten. Och i samband med att akutbilarna i Region Skåne avvecklas vid årsskiftet ska elva ambulanser i regionen utrustas med den mekaniska hjärt-lungräddaren.

– Det är bara om patienten ligger uppkopplad med EKG-registrering och man säkert vet att hjärtstoppet beror på ett förmaksflimmer som defibrillering är mest effektivt. Vid asystoli (hjärtstopp) är det hjärtmassage och läkemedel som gäller. Är man osäker är det bäst att börja med hjärtmassage, säger Trygve Sjöberg.

Viktigare än mun- mot munmetoden

Men om jag inte befinner mig på sjukhus och inte har tillgång till några hjälpmedel?

– Då ska du larma och ge vanliga bröstkompressioner. Många drar sig i dag för att göra mun- mot munmetoden. Men det är inte så viktigt i början. Kroppen klarar sig flera minuter på det syre som redan finns i kroppen. I väntan på ambulans kan du helt koncentrera dig på att ge hjärtmassage, säger Trygve Sjöberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida