Hjärtsjukvård

6 november 2000

Författare Lars Wallentin (red)
Titel Akut kranskärlssjukdom
192 sidor
Förlag Svenska kardiolog-föreningens service AB 2000. (Beställsfrån kardiologkliniken, Akademiska
sjukhuset.)
Cirkapris 250 kronor
ISBN 91-530-9640-4

I denna bok redovisar en grupp hjärtforskare och en sjuksköterska med specialistkunskaper från omvårdnad vid akut hjärtsjukdom aktuell kunskap om akut kranskärlsjukdom, omhändertagande, behandling, omvårdnadsaspekter och uppföljning med sekundärprevention i primärvård. Akut insjuknande i kranskärlsjukdom är en av de vanligaste anledningarna till sjukhusvård i Sverige. Vartannat dödsfall
i landet beror på hjärt-kärlsjukdom. En mycket snabbt insatt behandling är nödvändig för en god prognos. Allt bättre omhändertagande och behandlingar har gjort att dödligheten har minskat starkt under de senaste decennierna.
Boken riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av hjärtsjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida