Forskning

Hjärtskola ger längre liv efter infarkt

Hjärtskola ger längre liv efter infarkt
I Hjärtskolan ingår rådgivning i livsstilsfrågor som motion. Bild: Getty Images

Patienter som deltar i ”Hjärtskola” efter sin första hjärtinfarkt lever längre än de som inte deltar. Det visar en ny svensk studie.

16 september 2019

Nästan alla i Sverige som haft en hjärtinfarkt erbjuds att gå i Hjärtskola. Under utbildningen lär sig patienterna om olika livsstilsrisker som är möjliga att påverka. Fokus i ligger på hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och rökstopp. Läkare och sjuksköterskor håller i utbildningarna, ofta tillsammans med fysioterapeuter och dietister. Den ges både i grupp och som individuell rådgivning.

Många tackar nej

Men deltagandet är frivilligt och färre än hälften av patienterna som haft en första hjärtinfarkt väljer att vara med. Den nya studien, från Uppsala universitet, är den första vetenskapliga utvärderingen av Hjärtskolan som tittar på dödlighet efter hjärtinfarkt.

Efter två års uppföljning kunde forskarna se att Hjärtskolans deltagare hade minskat risken att dö av hjärt- och kärlsjukdom med 50 procent.

För att undersöka sambandet mellan deltagande i Hjärtskola och hur länge patienter överlever efter en första hjärtinfarkt användes tio års data från hjärtregistret Swedeheart och Dödsorsaksregistret. Socioekonomiska variabler hämtades från Statistiska centralbyrån. Nästan 48 000 patienter som hade en första hjärtinfarkt under åren 2006 till 2015 ingick i materialet.

Mindre risk att dö

Forskarna undersökte hur många som hade dött av kardiovaskulära orsaker efter två respektive fem år eller av andra orsaker. Data gjorde det möjligt att kontrollera att annat viktigt, som hjärthälsa i övrigt, demografiska och socioekonomiska faktorer, inte påverkade resultatet.

Efter justering för störningsvariabler fann forskarna att deltagandet i Hjärtskolan var förknippat med en kraftigt minskad risk för både total dödlighet (47 procent) och kardiovaskulär dödlighet (50 procent), vid två års uppföljning.

Vid fem års uppföljning visade resultaten på en reducerad dödsrisk på 38 procent totalt, och 43 procent minskad risk för död av kardiovaskulära orsaker.

Nu hoppas forskarna kunna gå vidare och stärka sitt resultat ytterligare i en randomiserad studie.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida