”Hög kompetens är ett etiskt krav”

? Det har hänt mycket inom psykosvården sedan mentalsjukhusen lades ner, men det finns lika mycket kvar att göra, säger Maria Emilsson, vårdlärare på specialistutbildningen i Stockholm, doktorand och kliniskt verksam psykiatrisjuksköterska.

14 maj 2001

Hög kompetens är för Maria Emilsson ett etiskt krav. Hon efterlyser bättre utbildning i förhållningssätt, diskussion om värdegrund och hur vården på avdelningen ska läggas upp, liksom kunskaper utifrån en helhetssyn som tar hänsyn till patientens kropp, själ/psyke, familj och roll i samhället.

? Vården skulle kunna förbättras om den tog bättre vara på aktuell forskning och mer tid gavs till fortbildning. Personalen är duktig på att vara tålig, lyhörd och nära, men utan driftiga vårdutvecklare och sjuksköterskor riskerar den att fastna i rutiner.

Att lära sig att göra rimliga riskbedömningar ser hon också som en fråga om etik.

? En del patienters inre världar gör att de kan bli farliga för sig själva eller andra. Ställer vi de rätta frågorna går det att göra riktiga bedömningar inför frigång, av självmordsrisk och farlighet. Främst gäller det förstås läkarna, men även annan personal bör kunna använda intervjuteknik i vårdsituationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida