Hög mental ohälsa bland sjuksköterskor

Manliga sjuksköterskor mår sämre än andra män. 40 procent av de manliga sjuksköterskornas sjukfrånvaro beror på mental ohälsa. Det är dubbelt så många som bland män i genomsnitt.

Antalet sjukskrivna för mentala diagnoser är högre bland sjuksköterskor än för arbetstagare i genomsnitt, enligt en stor undersökning gjord av AFA Försäkringar.

Bland de långa sjukskrivningarna för kvinnor i genomsnitt beror 32 procent på mental ohälsa. Motsvarande siffra för kvinnliga sjuksköterskor är 40 procent. När det gäller män beror 20 procent av sjukdomsfallen på mental ohälsa, men bland manliga sjuksköterskor är den mentala ohälsan lika hög som för de kvinnliga kollegerna.

? Det verkar som om yrket påverkar frånvaroorsaken mer än kön, konstaterar Michel Normark, enhetschef på AFA Försäkring.

Stor undersökning

Det är sjunde året i rad som AFA, försäkringsbolag för kollektivavtalade försäkringar, genomför en stor undersökning om vad om ligger bakom arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Trenden är att antalet långa sjukdomsfall minskar och är nästan 20 procent färre jämfört med förra året. Utom för kvinnor i vård och omsorg. För dem är minskningen liten eller ingen alls.

AFA:s förslag till åtgärder för att minska ohälsan är desamma som tidigare år. När det gäller yrkesgrupper inom sjukvård, hemtjänst samt barn- och äldreomsorg behövs ergonomi, friskvård och kompetensutveckling för att minska fallolyckor, akuta överansträngningar och långtidssjukskrivningar.

Rapporten om sjukfrånvaro och arbetsskador kommer nu att lämnas till fackliga organisationer och till arbetsgivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida