Hög vikt ökar risk för cancer i bukspottkörteln

6 januari 2006

Feta personer löper dubbelt så stor risk för cancer i bukspottkörteln som normalviktiga, enligt en svensk studie på 37 147 kvinnor och 45 906 män. Samma samband konstaterades för bukomfång, särskilt tydligt för män.

Forskarna noterar att tidigare studier har gett motsägande resultat och påpekar att en styrka med denna studie är att frågorna till patienterna ställdes innan de blev sjuka, vilket utesluter minnesfel. En annan styrka är att uppföljningen av cancerfall är praktiskt taget komplett tack vare det svenska cancerregistret. Studien bekräftade också tidigare resultat som visar att diabetes och rökning medför ökad risk för cancer i bukspottkörteln.

Källa: British Journal of Cancer 2005;93:1310-1315

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida