Höga lustgasnivåer hotar barnmorskornas hälsa

Efter att ha mätt upp lustgasnivåer högt över de tillåtna på Östra sjukhusets förlossning i Göteborg gör Arbetsmiljöverket nu en landsomfattande inspektion av förlossningsklinikerna.

Under några dagar i juni följde Arbetsmiljöverkets handläggare Barbro Nilsson två av Östra sjukhusets barnmorskor under arbetet och mätte halten av den lustgas de utsattes för. Vid ett par tillfällen under normalförlossningar mätte hon upp lustgasnivåer långt över de tillåtna.

Nu i november blev verkets protokoll färdigt. Det visar bland annat att halten lustgas flera gånger var högre än det tillåtna och vid ett tillfälle uppmättes hela 251 mg/kubikmeter. Arbetsmiljöverkets gränsvärde ligger på 180 mg/kubikmeter.

– Mätningen gjordes inte som en inspektion utan man frågade om vi ville delta i en mätning. Det ville vi gärna, för personalens hälsa är viktig. Därför blev vi inte glada över resultatet, säger Britta Lindblom, vårdenhetschef på Östra sjukhuset.

Landsomfattande inspektion

Att utsättas för höga halter lustgas kan enligt Arbetsmiljöverket ge trötthet, balanssvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och risk för gravida att drabbas av missfall.

Arbetsmiljöverket ser därför mycket allvarligt på mätresultaten och kräver nu att sjukhuset omedelbart rättar till bristerna. Dessutom genomförs en landsomfattande inspektion av förlossningsavdelningar.

Senast till den första februari ska Östra sjukhuset bland annat ha åtgärdat ventilationen i förlossningssalarna, tätat kopplingar, införskaffat dubbelmasker och förmått mammorna att bli bättre på att andas ut inne i lustgasmasken.

Ingen fara för mammorna

En del är redan gjort. Eftersom det kan finnas sprickor i slangarna slängs de numera efter varje patient och blåsan kontrolleras efter varje mamma.

Lustgas vädras ut väldigt fort så för den enskilda kvinnan som använder den under sin förlossning är det ingen fara. Däremot kan den vara hälsovådlig för barnmorskorna som går från den ena mamman till den andra och därför exponeras för gasen länge.

– I morgon träffar vår apparatansvariga barnmorska en leverantör för att diskutera vilken sorts dubbelmasker vi ska köpa in. Vi ska också göra en litteratursökning över dokumenterade skador och andra effekter av lustgas och om det finns några riktade hälsoundersökningar för barnmorskor som arbetar på förlossningsavdelningar, berättar Britta Lindblom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida