Högkänslighet

Högkänslighet

Orimlig onödig oro?Jenny NylénKloster förlag 2017

2 augusti 2017

Författaren har hela sitt liv varit en högpresterande person med framgångar i sitt yrkesliv, men också en person som plågats av oro och ångest. Först vid 50-års ålder fick hon veta att hon lider av generaliserat ångestsyndrom, GAD. När hon fått diagnosen förstod hon varför katastroftänkande och kontrollbehov alltid har styrt hennes vardag. Innan hon fick hjälp, genom kognitiv beteendeterapi och läkemedel, oroade hon sig för hundratals saker varje dag. Numera är hon nere i fem orosmoment. Hjärnan går i gång på samma sätt vare sig det är av oro eller av upprymdhet. Boken riktar sig till personer som känner på samma sätt, men också till vården som en påminnelse om en diagnos där den drabbade kämpar mot starka känslor — ångest­skapande — men som också är en källa till kreativitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida