Höglandssjukhuset lättar på mobilförbud

3 februari 2006

De frizoner på Höglandssjukhuset i Eksjö där mobiltelefonförbudet inte längre gäller är huvudentrén, cafeterian och aulan.

Qusai Anani, verksamhetschef för medicinteknik, påpekar att det är vetenskapligt belagt att mikroprocesser i en rad medicinteknisk utrustning störs av mobiltelefoner i sin närhet. Men när många nu har börjat strunta i sjukhusets mobiltelefonförbud såg Qusai Anani till att mäta upp säkerhetsavstånd till all apparatur på Höglandssjukhuset och tre av vårdcentralerna i Jönköpings län. Mätningen visar att det går att prata i mobil på några ställen utan att äventyra patientsäkerheten.

Han hoppas att det mobilförbud som är kvar kommer att respekteras bättre.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida