Högre kompetens i ambulanserna

1 november 1999

En tydlig kompetenshöjning i ambulanserna har skett de senaste tio åren. Enligt en undersökning från Socialstyrelsen har andelen sjuksköterskor ökat från 3 till 24 procent och undersköterskor från 17 till 42, medan andelen ambulanspersonal med bara sju veckors utbildning minskat från 55 till nio procent. Socialstyrelsen tycker dock inte att den kompetenshöjningen räcker. För att klara de nya kraven när det gäller administration av läkemedel som träder i kraft om sex år krävs enligt Socialstyrelsens beräkningar 900 nya sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida