Högre lön till manlig specialist

3 februari 2006

Manliga sjuksköterskor med specialistutbildning tjänar i genomsnitt 430 kronor mer i månaden än kvinnorna. Det visar ett första resultat av den arbetsvärdering, eller lönekartläggning som arbetsgivaren kallar det, som har gjorts i landstinget i Östergötland.

Enligt kartläggningen har kvinnorna bland de biomedicinska analytikerna, både grundutbildade och specialistutbildade, något högre lön än männen. Samma sak gäller gruppen grundutbildade sjuksköterskor, men alltså inte i den största av Vårdförbundets medlemsgrupper.

– En del av skillnaden kan förklaras av att männen tar på sig extra arbetsuppgifter, till exempel kvalitetsansvar. Det är en spännande genusfråga ? vi kvinnor har ju en förmåga att lyfta fram män, säger Kristina Nyström, Vårdförbundets ordförande i Östergötland.

Andra förklaringar är att de 102 män det gäller (av de 2 150 medlemmarna i hela gruppen) i högre grad arbetar heltid och i högre grad lockas av specialiteter som har hög status.

– Det ska bli spännande att se om resultatet av lönekartläggningen används till att höja hela gruppen specialistutbildade kvinnor, säger Kristina Nyström.

Som i och för sig är emot den kollektiva syn på lönesättning som det skulle vara ett uttryck för.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida