Högsbo erbjuder alternativ

Sveriges kanske enda avdelning där skolmedicin och komplementärmedicin används sida vid sida finns på Högsbo sjukhus i Göteborg. Här är alla sjuksköterskor utbildade i akupunktur.

6 februari 2004

”Kropp och själ är en helhet som är större än summan av delarna.” Orden ligger naturligt i sjuksköterskan Tony Falks mun. För honom och den övriga personalen är meningen inget flummigt mantra. Attityden på avdelning 606 till det som traditionellt sett inte anses vara sjukvårdande uppgifter är mycket tillåtande. Ingen tycker att man smiter ifrån sina arbetsuppgifter när man sitter vid sängkanten och pratar medan akupunkturnålarna verkar, eller när man ger taktil massage.

-Vi som jobbar här har ett gemensamt intresse för komplementärmedicin. Ingen har blivit ”eplacerad”e här vilket gör att alla strävar mot samma mål, säger Tony Falk och syftar framför allt på att patienterna ska bli smärtlindrade.

På avdelningen vårdas främst geriatriska patienter med smärtproblematik men även yngre tas emot.

Strax före lunch samlas personal och patienter i matsalen för ett gemensamt qigong-pass. En tanke med det är att stärka samhörigheten med personalen och det friska hos patienten.

Det holistiska synsättet genomsyrar även inredningen och färgsättningen på avdelningen. Det är sjuksköterskan Helle Wijks forskningsresultat om hur färger påverkar äldre (se Vårdfacket nr 2-03) som ligger till grund för inredningen. Ljusa pastellfärger skapar en lugn och avspänd miljö och kontraster hjälper patienterna att orientera sig, till exempel är alla dörrar som leder till patientrummen kornblå och prydda med en laxrosa bård till skillnad från dörrarna till personalutrymmen. När Vårdfacket är på besök håller ett av patientrummen på att renoveras till ett mottagningsrum för utskrivna patienter. På inrådan av Helle Wijk ska de illgröna väggarna där bryta rejält mot den övriga avdelningen. Vitsen med det är att patienterna ska känna att de inte längre är inneliggande, att de kommer in utifrån till något som förändrats.

-Det handlar om att se hela människan och använda sig av allt som kan påverka henne-färger, dofter, ljud och omgivning, förklarar Tony Falk.

Inom de tre första dagarna som patienten ligger inne hålls ett individuellt vårdplaneringssamtal. Då får patienten berätta om sina förväntningar på vården. Under samtalet ges även information om vilka behandlingsformer som patienten kan välja. Valfriheten uppskattas framför allt av de yngre och medelålders patienterna, medan de äldre oftare vill att sjukvårdspersonalen ska bestämma.

Det händer att någon tackar nej till massage och akupunktur men de ändrar sig ofta efter att ha hört medpatienter berätta att de blivit hjälpta. Kanske har patienten Åsa Rydman fungerat som en sådan marknadsförare. Hon rehabiliteras på avdelningen efter en trafikolycka med flera frakturer och smärtproblem som följd.

-Jag som är van vid hård massage trodde inte att den taktila massagen skulle ge något, men den är helt fantastisk. Och akupunkturen, den hjälper mot smärtan i flera timmar, berättar hon under en promenad med rollatorn från tv:n till sängen där hon skall få fotvård.

Tillsammans med Högskolan i Skövde ska avdelningen ta reda på om konsumtionen av analgetika har minskat till följd av de komplementärmedicinska metoderna. Redan nu anar man vad resultatet kommer att visa. Det finns en stor medvetenhet bland både sjuksköterskor och läkare att se över patienternas mediciner.

-Visst ser vi att förbrukningen minskar men det finns fortfarande mycket att göra, säger Tony Falk.

Han ser fram emot statistik över läkemedelskonsumtionen. Det är inte ofta som ekonomiska och mänskliga intressen går hand i hand men han tror att det gör det här.

-Jag är kanske cynisk men det är först när man ser en ekonomisk vinning som alternativa metoder kommer att integreras på allvar i sjukvården.

 

HELLES INREDNINGSTIPS:
Lugna och stimulera med färg

Använd kontraster för att framhäva, till exempel blå tallrik till vit filmjölk eller färgat kakel bakom vitt handfat. Kamouflera för att dölja. Välj exempelvis samma färg på dörren som på väggen till rum som bara är till för personalen. Stimulera med färg runt dörrar som leder in till patientutrymmen. Ljusa färger och vitt signalerar lugn och harmoni. Det gör även sparsamt utsmyckade väggar och omönstrade textilier.

 

LÄS MER:
Wijk H, Berg S, Bergman B m. fl.
Colour perception among the very
elderly related to visual and cognitive function. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2002; 16:91-102.

Carlsson C. Grundläggande
akupunktur vid smärtbehandling
.
Studentlitteratur, 1992.

Uvnäs-Moberg K. 
Lugn och beröring, oxytocinets
läkande verkan i kroppen
. Natur och kultur, 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida