Högskolan i Borås startar masterutbildning i vårdvetenskap

Klartecken från Universitetskanslersämbetet stärker högskolans utbildning och forskning inom akut- och prehospitalt vårdande.

Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås forskar och utbildar inom akutområdet. Man ger sedan tidigare en specialistutbildning i anestesisjukvård, i intensivvård och ambulanssjukvård och även ett magisterprogram inom akutsjukvård.

Fördjupning och breddning

– Vi har sett att många av de sjuksköterskor som har gått en specialistutbildning väljer att gå ytterligare en efter några år. Vi vill hellre bygga vidare på deras första år och ge dem en fördjupning och breddning inom deras ansvarsområde, säger Berit Lindahl, docent i vårdvetenskap och programansvarig för specialistutbildningen inom intensivvård.

Nu har högskolan fått examensrätt för en masterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö.

– Utbildningen kan förebereda för forskning, för ledande uppgifter men också för vårdutveckling av specialiteten, säger Berit Lindahl som tillsammans med professor Björn-Ove Suserud lett arbetet med ansökan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Forskarutbildning nästa

Troligen kommer det sammanhållande programmet igång hösten 2015, men redan har några delkurser annonserats. I höst går delkursen Vårdande bedömning inom högteknologisk och prehospital miljö. Man planerar också att arrangera Akademiskt skrivande och Vårdande vid krig och katastrofer som fristående kurser.

– De som gått dessa fristående kurser innan programmet startar får tillgodoräkna sig kurserna, säger Berit Lindahl.

Hon hoppas att den nya examensrätten innebär att institutionen börjar arbeta på en ansökan om att starta forskarutbildning inom området akut- och prehospitalt vårdande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida