Högskolan i Trollhättan/Uddevalla får ny examensrätt

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) har redan givit kurser med ämnesdjup på magisternivå i omvårdnad. Nu har högskolan också fått rätt att utfärda denna examen.

8 juni 2004

? För oss är det viktigt att kunna täcka den här delen av Västra Götalands-regionen, säger Madeleine Bergh, prefekt vid institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur vid HTU.

Bedömargruppen, tillsatt av Högskoleverket, har lämnat goda omdömen såväl när det gäller skolans lärarkompetens, bibliotek, internationalisering, kvalitetsprocesser och studentmedverkan som när det gäller forskningsanknytningen inom utbildningarna.

Bedömargruppen vill dock gärna att institutionen rekryterar personal från andra lärosäten. En professur inom astma- och allergiforskning ska snart tillsättas, och man planerar också att inrätta en professur i omvårdnad.

Positivt för sjuksköterskor

Madeleine Bergh tycker att den nya examensrätten är till gagn för utbildningen av sjuksköterskor på högskolan på flera sätt. Bland annat för att få bättre klinisk handledning ? för att vara huvudhandledare fordras det att man har en fördjupad utbildning i omvårdnad (dvs på nivån 61-80 poäng).

Med den nya examensrätten räknar Madeleine Bergh med att det ska bli lättare för sjuksköterskor i närområdet att skaffa sig denna kompetens. Sju sjuksköterskor har redan gått utbildningen och kommer nu att inom kort kunna få ut sina examensbevis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida