Högsta hönsen har det bra

3 mars 2006

Höga chefer i kommuner och landsting trivs bra med sina arbeten och bara en tredjedel anser att de är stressade. Det skriver tidningen Dagens Samhälle som har låtit 1 000 höga chefer svara på en enkät om trivsel. »Andelen stressade hade säkert varit betydligt högre om ni hade vänt er till första linjens chefer«, kommenterar Bo Hagström, forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida