Höjd avgift bara för högavlönade – Bistra ekonomiska tider väntar förbundet

Alla som tjänar över 20 000 kronor får höjd medlemsavgift till förbundet från och med nästa år. För den stora majoriteten av medlemmar hålls avgiften på samma nivå som tidigare.

8 december 1997

Att medlemsavgiften inte ska höjas har varit utgångspunkten för förbundets ekonomiska planering. I den ekonomiska rapport som kongressen fick ta ställning till förutsätts ändå att förbundets inkomster från medlemsavgifterna ökar med i snitt fyra procent per år de kommande fyra åren. Medlemsantalet beräknas öka i och med att fler utbildas än som pensioneras. I och med att lönerna höjs ökar också medlemmarnas inbetalade avgifter.

Kongressen beslutade att införa fyra nya avgiftsklasser för de som tjänar över 20 000 kronor. Medlemsavgiften i inkomst-klassen 20 001–21 000 kronor blir 225 kronor, exklusive avgiften till arbetslöshetskassan. För varje extra tusenlapp stiger avgiften med tio kronor för att stanna vid 255 kronor för de som tjänar över 23 000 kronor.

Trots att Vårdförbundet kan räkna med en viss höjning av medlemsintäkterna de kommande åren är det bistra tider som väntar, enligt de beräkningar som presenterades för kongressen.

Eftersom kostnaderna beräknas stiga mer än intäkterna kan förbundet stå med åtskilliga miljoners underskott om fyra år. Hur dessa besparingar ska göras tog inte kongressen ställning till, utan gav förbundsstyrelsen uppdraget att genomföra besparingarna. Detta kommer att påverka förbundets organisation, antalet anställda och vilka frågor som ska prioriteras.

Pengar till konfliktfonden
Konfliktfondens storlek är ytterligare en faktor som påverkar ekonomin. Kongressen beslöt att fonden 2001 ska vara 170 miljoner kronor i dagens penningvärde. Beräkningen grundar sig på att pengarna ska räcka till två konflikter av den storlek som genomfördes 1995. De närmaste åren kommer därför en del av förbundets medel att användas för att bygga upp fondens storlek.

Fördelningen av pengar mellan förbundets centrala verksamhet och de lokala avdelningarna var ännu en fråga som diskuterades på kongressen. Redan vid förra årets kongresse beslöts att en större del av förbundets pengar ska slussas över till den lokala verksamheten. På årets kongress justerades dessa siffror. Dessutom beslöt kongressen att bildandet av den nya avdelningen Västra Götaland ska följas speciellt de närmaste åren. I Västsverige ska fyra avdelningar (Bohuslän, Göteborg, Skaraborg, Älvsborg) slås samman i och med att det nya storlänet bildas. Vilka ekonomiska resurser den nya avdelningen behöver är svårt att säga i dag och därför ska nästa kongress 1999 få ta ett nytt beslut i frågan om fördelningen av förbundets pengar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida