Höjda krav inför studier kan öka specialistbristen

Höjda behörighetskrav för specialistutbildning kan leda till att bristen på specialistsjuksköterskor ökar. Det hävdar arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

1 september 2006

Sveriges kommuner och landsting, skl, har skrivit ett brev till alla universitet och högskolor som bedriver specialistutbildning. Där skriver skl om sina farhågor att bristen på specialistsjuksköterskor kan öka om intagningskraven till utbildningarna höjs.

I dag krävs upp till 40 poäng vårdvetenskap och
det finns nu planer på att höja kravet till 60 poäng. Redan
i dag känner sig många med en äldre utbildning utestängda från specialistutbildningen eftersom de först måste läsa in poäng i vårdvetenskap.

– I dag är det brist på specialistsjuksköterskor. Nu har det kommit signaler om att man på en del håll planerar att ytterligare höja kraven. Det är oroande, säger Gunilla Strand, utredare på skl.

I en rapport som har blivit klar i år skriver Socialstyrelsen att det inom de flesta landstingen finns en brist på specialistsjuksköterskor, framför allt inom operation, intensivvård och psykiatri.

– För att vi inte ska få ännu svårare att rekrytera till
specialistutbildningarna måste vi i stället göra det lättare för sjuksköterskor med äldre utbildning att söka, säger Gunilla Strand.

Om universitet och högskolor försvårar ytterligare genom högre krav kan det få negativa konsekvenser för vården, anser skl. Genom bristen på specialistsjuksköterskor kan det till exempel bli svårare för vården att planera verksamheten.

Risken finns också att operationer måste ställas in, att köerna ökar och att man måste dra ned eller stänga verksamhet. skl pekar också på att allt detta kan leda till ökade säkerhetsrisker för patienterna och ökad belastning för personalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida