Höjda löner efter branden i Växjö

Ingångslönerna för sjuksköterskor höjs till minst 21 000 kronor. Det är ett av de beslut landstingsstyrelsen i Kronobergs län fattat när det gäller regionpsykiatrin.

22 mars 2004

Bakom beslutet ligger branden på S:t Sigfridsområdet i Växjö förra sommaren, som kostade två patienter livet.

Anita Åkesson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Kronoberg, är nöjd med beslutet.

? Det visar att arbetsgivaren har insett att man måste förändra och förbättra verksamheten.

Dialog med Vårdförbundet

Det är en särskild utredningsgrupp som arbetat fram förslaget. Men det har hela tiden varit en dialog med bland andra Vårdförbundet, berättar Anita Åkesson.

? Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp, förklarar Ove Löfqvist i arbetsgruppen. Därför satsar vi särskilt på dem, både med löner och med kompetensutveckling. Men vi anställer också fler läkare och paramedicinare.

Möjlighet att forska

Förutom att höja ingångslönen har landstingsstyrelsen bland annat beslutat att

? Sjuksköterskorna ska få möjlighet att forska inom tjänsten. Ett kompetens- och utbildningscentrum byggs upp.

? En halv miljon kronor extra satsas på forskning vid regionpsykiatriska kliniken.

? Två nya läkare och flera nya sjuksköterskor anställs för att bemanningen ska motsvara vad som finns på andra håll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida