Hon får Finlands makthavare att lyssna

Hon får Finlands makthavare att lyssna
Doktorera! Det är Marjukka Vallimies-­Patomäkis tips för att få mer inflytande. Foto: Jenny Kallin

Sjuksköterskan Marjukka Vallimies-Patomäki kopplas in när viktiga beslut om vården i Finland ska fattas. Som rådgivare på departementet har hon politikernas öra.

9 april 2019

I Finland har sjuksköterskor närmare till makten än i andra nordiska länder — trots att landet saknar en ”chefssjuksköterska”. Det visar en ny rapport.

Sedan många år arbetar sjuksköterskan och barnmorskan Marjukka Vallimies-Patomäki som rådgivare på departementet åt Finlands högsta politiker och tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon vill ändå inte kalla sig för landets mäktigaste sjuksköterska.

— Vi är alla viktiga och har våra speciella uppdrag, alla behövs, säger hon.

Marjukka Vallimies-Patomäki är inkopplad i frågor som rör lagändringsförslag, utbildning och budget, bland annat. Senast pratade hon inför parlamentet om en ny lag, som hon pushat mycket för, som kan ge sjuksköterskor i Finland större möjlighet att skriva ut läkemedel.

Sjuksköterskornas samarbete i Norden, SNN, har låtit undersöka hur stort inflytande sjuksköterskor har på hög beslutsfattarnivå i de nordiska länderna, framför allt genom rollen som Chief nursing officers eller Government chief nursing officers.

Det är titlar och positioner som WHO, Världshälsoorganisationen, vill att alla länder ska ha för att öka sjuksköterskors inflytande och få in mer ”nursing” i beslutsfattandet, både nationellt och internationellt inom WHO. I Sverige finns posten ”chief nurse officer” på Socialstyrelsen, där den nuvarande chefssjuksköterskan heter Charlotta George.

Men det är inte titeln och rollen i sig som är det viktiga för att få inflytande, konstaterar rapporten, och lyfter fram Finland som exempel. Där finns i dagsläget ingen ”chefssjuksköterska” men en organisation och en struktur på hög nivå som tar tillvara sjuksköterskeperspektivet och ger inflytande.

Däremot verkar rollen ”chief nurse officer” ge inflytande internationellt, eftersom det finns ett tydligt uppdrag och upparbetade strukturer inom exempelvis WHO för hur olika länder ska kunna påverka genom sina ”chefssjuksköterskor”, visar rapporten.

Hur kan sjuksköterskor i de nordiska länderna stärka sitt ledarskap och få större politiskt inflytande?

Marjukka Vallimies-Patomäki tror att hennes framgångar i Finland beror på att hon inte är ensam i sin roll utan ingår i ett interprofessionellt rådgivar-team med ett tydligt uppdrag. Hon har också jobbat hårt för att ena den egna kåren och skapa samsyn kring vilka frågor som är viktigast att jobba med ”just nu”, berättar hon.

För att stärka sjuksköterskornas inflytande i framtiden tror hon att det viktigaste är att utgå från hur sjukvården är organiserad och se till att det finns sjuksköterskor i ledande positioner på alla nivåer.

Hennes tips för att få mer inflytande är att doktorera.

— Det har gett mig mer kritiskt tänkande, vana vid datainsamling och vetenskapligt arbete, säger hon.

Marjukka Vallimies-Patomäki beskrivs som en stark person med stort kontaktnät. Därför finns en oro för vad som kommer att hända när hon snart går i pension. Hon lobbar nu hårt inom departementet för att någon annan kompetent och kraftfull sjuksköterska eller barnmorska ska få ta hennes post.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida