Hon hittade vägen till en topplön

Hon hittade vägen till en topplön
Köket hemma och lokala fiket i Finntorp är två vanliga arbetsplatser för Helen Conte, när hon inte kör nattpass eller utbildar på intensivvårds­kliniken vid Karolinska universitets­sjukhuset. Foto: Alexander Donka

Det går att tjäna riktig bra som sjuksköterska. Helen Conte har stannat kvar på samma arbetsplats och slutat jämföra sig med andra.

2 augusti 2017

Som överdrivet stor konfetti brukade post-it-lappar med idéer singla omkring i Helen Contes lägenhet i Finntorp utanför Stockholm. Kluddiga små ord om stora möjligheter. När hennes man tröttnade på att ha färgglada papperslappar överallt såg de behovet av en idétavla. Nu står en whiteboard i ett hörn i rummet intill köket, för tillfället täckt av planen för tio tänkbara doktorandprojekt.?

Helen Conte är intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, lärare och forskare, nyligen klar med sin avhandling om teamsamarbete mellan blivande specialister.?

Hon är bra på idéer och lösningar. Har starka åsikter och minns ett utvecklingssamtal på jobbet som mynnade ut i ett enda mål, att prata mindre och agera mer sällan.?

— Det jag har lärt mig genom åren är att uttrycka mig bara om det kommer till nytta. Jag säger inte allt jag tänker.?

Hennes lön tillhör toppskiktet, de fem översta procenten i Vårdförbundets lönestatistik för medlemmar som är sjuksköterskor men inte chefer. Helen Conte har 43 000 kronor i månaden i dag och inom kort betydligt mer när hon förhandlat klart om en ny tjänst och en ny lön efter att ha doktorerat.??

Hur hamnade just hon där? För att få mer kunskap ringde Helen Conte upp en före detta chef och frågade. Chefen svarade att hon är uppskattad för att hon ser problem, men uttrycker sina synpunkter på ett positivt sätt och alltid har drivit frågor som varit relevanta för intensivvårdskliniken.

?Bland annat har Helen Conte varit sjuksköterskornas representant i ledningsgruppen och där jobbat för kollegernas möjlighet till kompetensutveckling.?

Hennes meritlista innehåller flera utvecklingsprojekt. Bland annat har hon varit med och byggt upp en klinisk utbildningsavdelning, kua, på intensivvårdskliniken i Huddinge, som förbättrat träningen av blivande specialister.

??Helen Conte har upplevt det som en lycklig omständighet när de egna intressena sammanfallit med arbetsplatsens behov. Det är lust och engagemang som drivit henne. Men i backspegeln kan hon se hur den personliga utvecklingen och de vägar hon valt lett framåt i karriären och mot en högre lön. ??

Det här har varit hennes strategi:?

1. Det vanligaste rådet till sjuksköterskor som vill få upp sin lön är att byta jobb. Helen Conte har hittills tänkt precis tvärt om. I perioder har hon tittat efter annat och fått enstaka erbjudanden om högre lön, men valt att stanna i 13 år på samma arbetsplats eftersom hon sett störst utvecklingsmöjligheter där. ?

2. Hon har medvetet sökt sätt att bygga upp sin kompetens och tänkt strategiskt och långsiktigt. Sakta men säkert har hon utvecklats inom områden som passar henne och samtidigt varit relevanta för hennes arbetsgivare.

?3. Hon har för länge sedan slutat att jämföra sig med andra. Det gjorde henne bara onödigt osäker.

?4. Hon har lärt sig att ”våga leverera, ta ansvar och jobba mot mål”, även när det har känts skrämmande. Som när hon presenterat sin forskning inför stora kritiska grupper med ambitionen att väcka allas intresse och nå fram med sin kunskap.??

När hon ser nya mål finns alltid maken Bill och hundarna Ara och Loki där och tar ner henne på marken, eller bokstavligt talat drar ner henne i diket. Hundpromenader med två siberian husky kräver totalt fokus och blir en rofylld avkoppling för en intensivt engagerad människa.

?Nu ligger de skarpögda djuren intrasslade i varandra under köksbordet. För hundarna är det ”av eller på” och det känner Helen Conte igen sig själv i.??

Ovanför bordsytan är aktiviteten högre. Papper i högar, lysande laptops, skratt och diskussion om hur ett kanadensiskt instrument för bedömning av samarbete kan översättas på bästa sätt för att passa in i ett svenskt sammanhang.

?I det här projektet samarbetar Helen Conte med sin före detta handledare och tanken är att det nya bedömningsinstrumentet ska testas på iva-studenter vid Karolinska institutet redan i höst.

??Hennes egen karriär började med att hon valde att utbilda sig till intensivvårdssjuksköterska.

?— Ett perfekt jobb för den som hela tiden vill lära sig något nytt, säger Helen Conte. ??

Vårdfokus granskning av topplöner bland sjuksköterskemedlemmarna i Vårdförbundets statistik för 2016 visar att just intensivvården har en stor andel högre löner.

?Det finns sjuksköterskor i Vårdförbundet, som inte är chefer, som tjänar uppemot 60 000 kronor i månaden. Det går att få en riktigt bra lön, men det är glest i toppen.??

Robin Åberg, kvalificerad yrkeshandläggare på Vårdförbundet, beskriver de generellt sett låga lönerna och den dåliga lönespridningen som ”ett strukturellt genusproblem som funnits lika länge som sjuksköterskeyrket”.

?Det finns två viktiga orsaker till att lönerna hålls tillbaka. Det saknas tydliga karriärvägar för sjuksköterskor och formella kompetensbeskrivningar som är kopplade till löneutveckling, något Vårdförbundet jobbar för.

?— Det är vanligt att sjuksköterskor får höra: ”Du som är så duktig, kan du på 25 procent hjälpa till med det här?” Trots att de får speciella arbetsuppgifter som motsvarar en helt annan tjänst ses de som en del av kollektivet. Det blir ett sätt för arbetsgivarna att använda sjuksköterskors kunskap och kompetens utan att betala för den, säger Robin Åberg.?

Vägarna han ser framåt handlar om att utöver de årliga lönerevisionerna driva frågan om jämställda löner och att efterfråga en strategisk kompetensanalys. Det tvingar arbetsgivare att tänka efter och i förväg uttrycka sina kompetensbehov och vad man är villig att betala för det.?

— Det här skulle Vårdförbundet kunna utnyttja ännu mer. Egentligen har arbetsgivare inga bra argument att sätta emot. Diskrimineringslagstiftningen gäller och för att få till en bra verksamhet och kunna rekrytera har alla arbetsgivare behov av bra kompetensförsörjning.??

För Helen Conte har aldrig lönen varit den främsta drivkraften. Däremot har hon kämpat för att bli rätt värderad. En gång med hjälp av Vårdförbundet, då hade hon hamnat lågt jämfört med mindre erfarna kolleger på avdelningen.?

De största lönelyften har hon fått när Stockholms läns landsting gjort medvetna satsningar utanför lönerevisionen. Vid två tillfällen har de varit riktade till anställda med just hennes kunskap och kompetens.?

Hon tycker att sjuksköterskor felaktigt skolas in i att alla ska vara bra på allt och att ingen ska sticka ut.

?— Vem tjänar på det? säger hon.?

Själv tänker Helen Conte i sin fortsatta karriär försöka bli ännu tydligare med vad hon vill och kan och vad just hon är extra bra på.

2,4 procent?…
… av Vårdförbundets sjuksköterskor inom landsting, kommun och privat sektor, som inte är chefer, tjänar 40 000 kronor eller mer.

88 procent?…
… av alla medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Vårdförbundet tillhör de fem översta procenten i förbundets lönestatistik, med löner mellan 38 000
och 60 000 kronor.

70 procent?…
… av sjuksköterskorna i lönetoppen är 55 år eller äldre.

Helen Conte

Ålder: 47?
Lön: 43 000?
Anställd: som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och adjunkt på Karolinska institutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida