Hon kan få pris för
bästa ledarskap

- Fantastiskt roligt både för mig och personalen. Så kommenterar Christine Larsson, äldreomsorgschef i Örnsköldsvik, att hon är en av tre som kan få priset "Årets kompetenspris för mänskligt ledarskap".

20 januari 2005

En jury, ledd av Röda korsets chef Anders Milton, har sållat bland 1 000 nomineringar och intervjuat medarbetare – både högre chefer och underställda – samt även fackrepresentanter. Till sist har tre finalister utsetts. Förutom Christine Larsson är det Christina Lindgren, fabrikschef på Tunils AB och Jan Sträng, verkställande direktör på WM-data CIS.

Varför tror du att du är en av finalisterna?

– Jag tror det är mitt engagemang som har varit avgörande. Under de tre år jag har varit chef för äldreomsorgen har jag lyckats utveckla organisationen. Medarbetarna är mer delaktiga och sjuktalen har minskat. Dessutom har vi lyckats vända ett minus på 25 miljoner kronor till ett plus på tio miljoner utan personalminskning, säger hon.

Uppriktigt människointresse

I motiveringen säger juryn bland annat att Christine Larsson förenar ett uppriktigt människointresse med resultatutveckling och lönsamhet samt att hon, i en verksamhet som ofta styrs av kortsiktiga lösningar, har infört metoden att arbeta efter en långsiktig plan.

Christine Larsson blev färdig sjuksköterska 1969 och har bland annat arbetat som vårdlärare och som vårdutvecklingschef på Örnsköldsviks sjukhus.

”Årets kompetenspris för mänskligt ledarskap” delas ut på Kompetensgalan i Stockholm i mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida