Hon ledde nattens uppror

Hon lägger en stor pärm på bordet mellan oss. Den är full med faxmeddelanden, listor, en och annan blankett och mängder av tidningsurklipp. Påfallande ofta är hon själv med på bild; som demonstrant, som kontaktperson för sina kolleger, som fotomodell när sjuksköterskors villkor presenteras.

Eva Karesund är nattsjuksköterska på sjukhuset i Uddevalla. Än så länge. I sommar slutar hon för att istället börja arbeta i Uddevalla kommun. Men hon går inte direkt till kommunen, utan tar jobb hos ett uthyrningsföretag som i sin tur hyr ut henne till den kommunala sjukvården. På det sättet fördubblar hon sin lön.

Eva Karesund är spindeln i nätet i något som man skulle kunna kalla för nattupproret i Västra Götaland. Hon har inte mycket till övers för sin arbetsgivare. Hon har inte mycket till övers för Vårdförbundet heller, för den delen. Hon gick ur förbundet efter det i hennes ögon misslyckade avtalet 1996, men kom tillbaka som medlem igen inför den avtalsrörelse som nyss avslutats för att få möjlighet att påverka förbundets lönepolitik.

Nattupproret började med att tolv sjuksköterskor och undersköterskor på Uddevalla lasarett sa upp sig. De gjorde det av två skäl: lönen var för låg och de var för få som jobbade natt.

Sjukhusledningen ändrade raskt på villkoren – men bara för sjuksköterskorna. Men de tolv sjuksköterskorna ville att samma villkor skulle gälla för undersköterskorna. När de inte fick gehör för detta fullföljde de sina uppsägningar.

Men striden kring villkoren för nattarbetet fortsatte. Några sjuksköterskor i Uddevalla tog kontakt med kolleger runt om i regionen. De ville kartlägga villkoren för nattarbetet. Sammanlagt har de haft kontakt med 350 vårdavdelningar i Västra Götaland.

Sjuksköterskorna i nätverket fann att villkoren var mycket olika: 16 nätters lön för tolv arbetade nätter i månaden (Göteborg, Borås), 13 nätters lön för tio arbetade nätter (Lidköping), ingenting (nu-sjukvården i norra delen av regionen). Och dessutom stora löneskillnader.

Eva Karesund och hennes kolleger bearbetade politikerna för att få jämförbara villkor över hela regionen, och nådde nästan ända fram. Men precis när ägarutskottet skulle ta beslutet ändrade politikerna sig, och allt förblev vid det gamla.

Gå samman med Kommunal
När förra årets verksamhetspott skulle läggas ut prioriterade arbetsgivaren i Västra Götaland läkarna i primärvården och de nattarbetande. Arbetsgivaren erbjöd sänkt arbetstid, höjt ob-tillägg eller höjd lön. Kommunal och undersköterskorna valde förkortad arbetstid, Vårdförbundet valde höjd lön. Eva Karesund tycker att också Vårdförbundet borde ha valt kortare arbetstid. Eftersom en löneökning fördelas individuellt får inte alla lika mycket ut av en sådan.

– Om inte villkoren för oss nattarbetande blir bättre får arbetsgivaren inga nattsjuksköterskor, och andra kommer att tvingas jobba treskift. Och det är de inte intresserade av! Jag tycker inte Vårdförbundet har lagt två strån i kors för oss nattarbetande. Vårdförbundet borde gå samman med Kommunal – vi har så mycket gemensamt att vi inte skulle förlora något på det!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida