Covid-19

Hon vårdade den första svenska patienten med corona

Hon vårdade den första svenska patienten med corona
Sjuksköterskan Evelina Fritzson iklädd den skyddsutrustning som används när patienter med covid-19 vårdas. Bild: Johan W Avby/Region Jönköpings län

Först blev Evelina Fritzson förvånad och tänkte att ”jaså, blev den första här i Jönköping”. Men hon har inte varit orolig för smittsamheten. Som sjuksköterska på infektionsavdelningen är hon van att använda skyddsutrustning.

Den första personen i Sverige som varit sjuk av coronaviruset, i sjukdomen covid-19, har vårdats på infektionsavdelningen på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Häromdagen stod det klart att patienten, som var en 20-årig kvinna, blivit frisk nu.

När provet var klart den 31 januari bekräftades hon som det första svenska fallet. Då fick sjuksköterskan Evelina Fritzson och hennes kolleger information om det.

– Jag blev mest lite förvånad över att det var här i Jönköping. Jag trodde att det snarare skulle vara i Stockholm, med tanke på alla som bor där och reser därifrån.

Välinformerad och trygg

Men Evelina Fritzson blev inte oroad. Hon är van att jobba med patienter som bär på smitta, känner sig välinformerad och trygg. Eftersom det var den första patienten i Sverige var det direkt stort fokus på information och smittskydd.

Evelina Fritzson

– Vi har fått väldigt bra information hela tiden. I början hade vi möten med smittskydd och vårdhygien varje dag, dels om hur vi skulle arbeta, och dels för att lugna om det var någon som var orolig. För det fanns en del oro, säger hon.

Hon själv litar på att det är säkert att jobba om de håller sig till hygienrutinerna. Personalen bär heltäckande skyddsrock, handskar, andningsskydd och ett visir för att skydda ögonen. Utrustningen har högre skyddsklass än normalt för luftvägsinfektioner. Trots att covid-19 sprids genom dropp- och kontaktsmitta använder de skyddsutrustning som vid luftburen smitta, som till exempel mässlingen.

De följer den rekommendationen från Världshälsoorganisationen, WHO och Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Kontakt med slemhinnan

Det gäller för personalen att förhindra att viruset kommer i kontakt med den egna huden och slemhinnorna.

– Det blir varmt att jobba i de kläderna, men man kan röra sig som vanligt. Det kan vara lite svårt att andas genom andningsskyddet, som är väldigt tätt. Det går såklart men man blir nästan lite andfådd, säger Evelina Fritzson.

Ryhovs infektionsavdelning har 27 vårdplatser och alla patienter vårdas i enkelrum. Utanför rummen finns en sluss. I den slussen klär vårdpersonalen på sig skyddsutrustningen.

Hosta och nysningar

Coronaviruset smittar genom hostningar och nysningar då mycket små droppar flyger ut ur munnen.

– Det är om dropparna kommer i kontakt med slemhinnorna som man kan bli smittad. En viss kontaktsmitta finns också, men den informationen vi fått är att viruset överlever en mycket kort stund på till exempel bord eller handtag.

Personalen på infektionsavdelningen är alltid noga med handhygien, både att tvätta händerna när det behövs och sprita dem.

– Informationen vi fått är att coronaviruset dör av desinfektionsmedel, till skillnad från exempelvis viruset som orsakar vinterkräksjukan. Det går åt mycket handsprit hos oss. Vi spritar alltid händerna när vi går in till en patient och när vi går ut. Nu spritar vi oss ännu mer, säger hon.

Vill inte byta jobb

Hon känner sig trygg att jobba med de smittade och har aldrig tänkt tanken på att byta jobb.

– Men sedan kan jag liksom alla andra bli oroliga för hur viruset kommer att spridas, och för de äldre i samhället. Jag har själv en mormor som är gammal.

Intresset från allmänhet och media har varit stort kring den första patienten den senaste månaden. Det har varit stort tryck på telefonen till avdelningen. Men hon och de andra i personalgruppen har även fått mycket frågor privat, från familj, vänner och bekanta, eftersom de vet att de arbetar på infektionsavdelningen.

Vill lugna de som frågar

– Det har blivit som en hysteri, och jag har många gånger kunnat lugna den som frågar. Jag tycker att jag har ett ansvar som sjuksköterska även på fritiden att ge rätt information. Man får tänka på att allmänheten inte har den kunskap som vi har på infektionsavdelningen.

Hon har också en helt annan syn på infektionssjukdomar än många i allmänheten. Rent professionellt tycker hon att en ny smitta är intressant.

– Då får man lära sig nytt om sjukdomens förlopp, smittspridning, hur man ska vårda och hur utredning och diagnostisering går till. Det tycker jag som jobbar med det här området är spännande. Det gäller alla infektionssjukdomar, precis som när vi får ett fall med en tropisk sjukdom.

Men långt från alla patienter på en infektionsavdelning är speciellt smittsamma, som till exempel de som vårdas för lunginflammation eller rosfeber.

Evelina Fritzson tycker stödet och planeringen från ledningen och smittskyddet har fungerat utmärkt. Direkt när coronaviruset blev känt från Kina startades ett åtgärdsprogram för hur vården skulle planeras och utföras om en smittad kom till sjukhuset.

Ytterligare två fall

Nu har region Jönköping ytterligare två bekräftade fall av smittan. Evelina Fritzon är inte inblandad i organisationens planering. Men Jönköping arbetar likt andra regioner i Sverige med beredskapen för att hantera ett större utbrott av covid-19.

– Ett mindre antal fall hanteras med befintliga resurser, men ju fler sjuka det handlar om desto mer kommer det att krävas en omprioritering av verksamheten. Vi arbetar med hur infektionsklinikens vårdplatser ska användas på bästa sätt och vid behov utökas, säger Caroline Cherfan, beredskapschef i regionen, i ett pressmeddelande.

De två senare fallen är en kvinna och en man som var med på samma resa till norra Italien och återvände till Sverige den 24 februari. Enligt uppgifter från regionen har de båda milda symtom. Mannen är isolerad på infektionsavdelningen och kvinnan i hemmet och smittspårning pågår.

De två fallen har ingen koppling till den första patienten som just kommit hem från en resa i Wuhanområdet när hon insjuknade.

Fakta

Coronaviruset

  • Antal fall i världen: 90 870
  • Antal dödsfall: 3 112

(Källa: WHO, 3 mars 2020)

  • Antalet bekräftade fall i Sverige: 52 (Folkhälsomyndigheten, onsdag 5 mars)
  • Det finns ett stort antal Coronavirus. Namnet på det nya coronavirus som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, är egentligen SARS-CoV-2.
  • Sjukdomen som viruset ger upphov till har av WHO fått det officiella namnet covid-19 (coronavirus disease 2019).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida