Intervju

Hon vill placera sjuksköterskor i alla ledningsrum

Hon vill placera sjuksköterskor i alla ledningsrum

Oili Dahl, specialistsjuksköterska inom intensivvård och utbildningschef på Karolinska, tar över stafettpinnen efter Ami Hommel som ordförande i sjuksköterskornas professionsförening. En hjärtefråga är att få sjuksköterskor på alla ledningsnivåer: "Vi måste få bidra med helhetslösningar i vården".

Grattis till utnämningen! Hur känns det?

– Tack, det känns jätteroligt! Samtidigt har jag varit vice ordförande i fyra år, och innan dess suttit med i styrelsen i två år, så jag har haft förutsättningar att göra en mental förberedelse inför uppdraget.

Berätta lite om dig själv!

– Jag har arbetat på Karolinska universitetssjukhuset i 31 år. Nu är jag utbildningschef för omvårdnad på funktion perioperativ medicin och intensivvård. Under pandemin har jag bland annat ansvarat för utbilda drygt 800 personer som hade vana av iva-vård. Det har varit extremt lärorikt, och samtidigt väldigt tufft.

– Jag gick min grundutbildning i Finland och språkintresset tog mig till Sverige där jag sommarjobbade flera år i rad. Så blev jag kvar, bildade familj och gick min specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska.

Vad ser du mest fram emot som ordförande?

Att få jobba strategiskt och vara med och påverka viktiga frågor som gäller professionsutveckling. Hur vi kan utveckla vården och göra det som vi vet är god omvårdnad för patienterna.

– Det handlar också om hur vi ska arbeta med den akuta kompetensbristen i vården efter pandemin. Vi måste ha förutsättningar för att kunna stanna i vårt yrke och i vår profession länge. Tillsammans med Vårdförbundet arbetar vi med frågor om fortbildning och med avancerade specialistsjuksköterskeroller.

– Sedan tycker jag att det ska bli roligt och stimulerande att arbeta med den nya styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening. Flera ledamöter är nyvalda och min roll blir att samla och leda styrelsens arbete. Det finns så otroligt mycket klokskap och kompetens som jag ser fram emot att få del av. Det här är inte en kvinnas eller mans jobb, det är ett arbete vi gör tillsammans.

Samhällsintresserad sjöbadare

Namn: Oili Dahl.

Ålder: 55 år.

Familj: Sambo, två vuxna barn.

Om yrkesvalet: ”Jag har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och valde mellan polis och sjuksköterska. När jag kom in på sjuksköterskeutbildningen tänkte jag att det passar min personlighet och värderingar. Det har jag aldrig ångrat.”

Karriär i korthet: Sjuksköterskeexamen 1988 i Helsingfors. Började arbeta på Karolinska 1990, har bland annat arbetat på brännskadeavdelning. Disputerade 2013 om patienter med brännskador – deras smärtminnen, anpassning till vardagen och stressfaktorer. Specialistutbildning inom intensivvård. Har haft en rad olika chefsuppdrag inom sjukhuset.

På fritiden: Är helst utomhus, promenerar eller springer i naturen. Är en hejare på att bada i alla sorters sjöar också, men är ingen vinterbadare.

Under pandemin har mycket av professionsutvecklingen satts på paus hur ser du på det?

– Absolut, så har det varit. Samtidigt har sjuksköterskorna visat på vilken avgörande betydelse vi har för hela vården och det vill jag ge alla en stor eloge för. Men nu behöver vi återhämtning. Sen är det viktigt att få komma igång med förbättringsarbete och fortbildning.

Vilka utmaningar ser du?

– Sjuksköterskor måste få beredas plats i alla ledningsnivåer för att bidra med helhetslösningar i vården. Den kompetens som vi har inom omvårdnad behöver implementeras, inte bara på lokal nivå utan också regionalt.

– Då kommer vi att kunna se hela patientens vårdbehov på ett tydligt sätt och försäkra oss om att det finns rätt kompetens hela vägen och kontinuitet. Det är extra viktigt nu inför omställningen till nära vård.

Svensk sjuksköterskeförening har en viktig roll i ICN och andra internationella nätverk – hur ser du på det?

– Det internationella arbetet är alltid angeläget och det behövs en samsyn på gemensamma frågor. Vi behöver få till kraftfulla åtgärder för sjuksköterskor när det gäller utbildning, arbetsmiljö och ledarskap, något som också lyfts i WHOs State of the World’s Nursing Report – 2020.

Under pandemin har vi lärt oss att arbeta mer digitalt och kanske något av detta kan användas i fortsättningsvis. Jag tror vi kommer att få tänka om när det gäller stora världskongresser i framtiden – ska vi verkligen resa med tanke på klimatet? Med webbinarier kan man nå många fler sjuksköterskor som annars inte fått möjlighet att komma iväg på kongress.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida