Hoppas på mer skräddarsytt

4 oktober 2017

Ett verktyg som visar den totala sammansättningen av vita blodkroppar i ett blodprov, individens immunotyp, har utvecklats av forskare från Karolinska institutet i Stockholm tillsammans med amerikanska forskare. På 1 500 friska har de testat hur man med hjälp av immunotypen kan förutsäga en mängd olika funktionella svar på stimuli.

Resultaten visar att det går att förutspå hur stark respons individerna skulle få i immunförsvaret beroende på vilken immunotyp de har. Forskarna hoppas nu att det ska bli lättare att förutsäga vilka som kommer att ha nytta av en viss immunologisk behandling eller ett visst vaccin.?

Här är studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida