Höst med förändringar

7 augusti 2000

Hoppas att ni har haft en fin sommar. Själv har jag kopplat av genom att ägna mig åt praktiska ting. Det har blivit mycket trädgårdsarbete, och så har jag målat om sommarstugeverandan. Även om sommaren inte är slut än, så börjar i alla fall jag känna att hösten är på väg, och att det är dags att återvända till arbetet. 

Något som jag ser fram emot med spänning och förväntan är det förändringsarbete som pågår inom Vårdförbundet. Ett av målen är att vara ett förbund som ger valuta för medlemsavgiften, som i större utsträckning än i dag tar tillvara medlemmarnas intressen och de olika krav och behov som ni har. Att vara ett förbund som stärker medlemmarna som individer och yrkesutövare, som fungerar som en källa till kunskap.

Bland annat gör vi om förbundets stadgar så att de blir mer medlemsorienterade och anpassade till ett modernt arbetssätt. Vi genomför också ett omfattande kompetensförsörjningsprojekt för att se över vilken kompetens och kunskap som finns, eller saknas, inom Vårdförbundet, både bland anställda och förtroendevalda. Den kompetens vi har ska vi ta bättra vara på, och den som saknas ska vi se till att skaffa oss. 

För att få reda på vad medlemmarna tycker genomförde vi i våras en medlemsenkät, en undersökning som fick en hel del uppmärksamhet i medierna och som ni också kunde läsa om i förra numret av Vårdfacket.

Undersökningen visade bland annat att drygt hälften av medlemmarna inte ser någon nytta med att tillhöra Vårdförbundet och att nästan 40 procent är tveksamma, eller negativa, till att fortsätta vara medlemmar. Det är allvarlig kritik, dock inte särskilt förvånande. Och jag är övertygad om att om andra fackförbund gjorde motsvarande undersökning skulle resultatet bli ungefär detsamma. Dagen efter att vi offentliggjorde vår enkät i morgon-ekot presenterade Läkarförbundet en liknande undersökning med ungefär samma kritiska svar från sina medlemmar.

En avgörande fråga för samtliga fackförbund att ställa sig i dag är hur facket ska kunna locka såväl nuvarande som kommande generationer till fackligt engagemang och medlemskap.

Som det fackförbund vi är har vi inte varit särskilt bra på att lyssna på våra »kunder«. Vårt koncept har, liksom hos andra fackförbund, handlat mest om ett slags samhällsansvar, där vi erbjudit till exempel a-kassa och centrala löneförhandlingar. Det räcker inte i dag. Människor har andra förväntningar och krav när det gäller service och tillgänglighet och när det gäller att få sina individuella behov tillgodosedda. I dagens samhälle finns dessutom andra aktörer än fackföreningarna som är beredda att erbjuda stöd och råd på arbetsmarknaden.

Vårdförbundets inställning är att fackförbunden måste ta till sig ett modernare arbetssätt och bli bättre på att se olikheterna bland medlemmarna, se dem som de individer de är, inte som en homogen grupp.

Med hjälp av enkäten ville vi få reda på vad medlemmarna anser om nyttan av, och prisvärdheten med, ett medlemskap i Vårdförbundet. Det som gladde mig mycket var att vi fick en bekräftelse på att medlemmarna tycker att förbundets satsning på yrkes- och utvecklingsfrågor är rätt väg att gå. Att en viktig anledning till att man vill vara med i Vårdförbundet är att vi stärker yrkestillhörigheten.

Med hjälp av enkäten kunde vi också urskilja olika grupper bland medlemmarna. Det gav oss tydliga signaler om att vi inte längre kan betrakta alla medlemmar som lika, utan att vi måste bli betydligt bättre på att möta de olika gruppernas behov. Det kommer att bli viktigt att hitta sätt att utveckla vår organisation så att den attraherar de olika individer som vår medlemskår består av. Ett sätt är att förbättra kommunikationen och ta reda på hur vi skapar en öppnare dialog mellan dig som medlem och oss som fackförbund. 

Och jag skulle vilja att du som har idéer hör av dig till oss. Med hjälp av din kunskap och erfarenhet ökar förutsättningarna för oss att lyckas i vårt förändringsarbete.

Mig når du på eva.fernvall@vardforbundet.se eller på faxnummer 08-411 56 37.

Du kan självklart också vända dig till din lokala avdelning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida