Hotar jämställda löner den svenska modellen?

Frågan ställdes på ett seminarium i Almedalen. Svaret blev: kollektivavtal räcker inte för att uppnå jämställda löner. ?

1 augusti 2012

Ännu är det skillnad på lönen i yrken där män och kvinnor arbetar. Men inget fackförbund är berett att stå tillbaka i avtalsrörelser. Hur ska då en utjämning kunna ske? Miljöpartisten Gunvor G Eriksson underströk att löner visserligen är en sak mellan arbetsmarknadens parter, men att jämställdhet är ett intresse för staten och att staten därför ska främja en sådan utveckling.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, hävdade att lönerna inom kommuner och landsting i princip är jämställda.

— Kvinnor inom kommunerna har 99 procent av mäns löner, och även om gapet är något större inom landstingen skulle jag kunna slå mig till ro med det. Problemet är att vi inte har jämställdhet mellan sektorer.

Den här frågan kan parterna inte lösa själva, sa Ingela Gardner Sundström, och hoppas på fortsatt diskussion om hur en förflyttning mellan grupper ska kunna ske.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida