Hotas av böter för dålig arbetsmiljö

7 juni 1999

STOCKHOLM. Arbetsmiljön är dålig på många håll inom Stockholms läns landsting och Yrkesinspektionen har lagt vitesföreläggande. Om inte åtgärder vidtas blir det dryga böter för landstinget. Bland de utpekade platserna finns akuten på Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset, medicinkliniken på Södersjukhuset, Rinkeby mödra- och barnavårdscentral samt en rad vårdcentraler och andra enheter i södra Stockholm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida