”HSANs utslag bör vara offentliga i bara fem år”

En tidsgräns verkar rimlig. Det säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson om förslaget att uppgifter om bland annat varning och erinran i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska rensas bort efter fem år.

14 oktober 2005

Förslaget kommer från HSANs generaldirektör Annika Marcus. I ett brev till socialdepartementet kräver hon att uppgifter om anmälan, erinran och varning ska gallras bort efter fem år. Hennes motiveringar är bland annat att det nuvarande systemet – det finns inga regler om gallring – bryter mot personuppgiftslagen, PUL. Hon pekar också på att det register som har uppgifter om brottslighet som leder till bötesstraff alltid gallras bort efter fem år om ingen ny brottslighet tillkommit.

I dag finns i HSANs databas uppgifter från 1993 och framåt. Många, både enskilda och arbetsgivare, ringer till HSAN för att få uppgift om enskilda sjuksköterskor och läkare finns med i registret. Annika Marcus ser det som att många använder registret som konsumentupplysning; för att kontrollera vem man ska välja bort om man till exempel vill anställa någon.

”En tidsgräns är rimlig”

Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson sitter med som ledamot i HSAN. Hon tycker att det är rimligt med en tidsgräns.

– Att en enskild fått en erinran eller varning beror ofta på ett systemfel i verksamheten och säger litet om kvalitet och kompetens.

”Öppenhet kan genomföras på annat sätt”

Lisbeth Löpare-Johansson poängterar att det är viktigt med öppenhet gentemot medborgarna, men den kan genomföras på bättre sätt.

– Till exempel genom öppna kvalitetsregister där man tar med helheten, inte bara den medicinska delen utan även omvårdnaden och patienternas upplevelser, säger hon.

Ylva Johansson avgör

Ärendet ligger nu hos socialdepartementet, hos departementssekreteraren Ulrika Axelsson Jonsson.

– Vi ska nu bereda ärendet och till sist är det ministern, Ylva Johansson, som avgör hur departementet ska gå vidare, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida