Hud

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om hudsjukdomar, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger.

1 december 2006

Till Sachsska kommer familjen när allt annat har prövats
Barn med svåra eksem behöver individuell och kontinuerlig vård. På Sachsska barnsjukhuset i Stockholm ger ett tvärprofessionellt team stöd åt både barnet och de övriga i familjen.

De minsta barnen har sämst livskvalitet
Livskvaliteten hos barn med atopiskt eksem är dålig. De yngsta barnen lider mest. Barnen besväras mest av klåda och smärta, men de skäms även över sin hud.

Föräldrar till eksembarn tonar ned barnens besvär
När Petra Roll Bennet intervjuade föräldrar till barn med eksem blev hon tagen av deras behov av att rättfärdiga sig. Hon väntade sig berättelser om barnens besvär, men fick i stället höra vad föräldrarna gjorde och inte gjorde för att lindra dem.

Specialistkompetens nödvändig för nyfödda med svåra hudsjukdomar
När ett barn med en ovanlig och allvarlig form av epidermolysis bullosa föds måste kontakt med en specialistklinik tas direkt. I annat fall kan barnets liv riskeras.

Psoriasis påverkar mycket mer än bara huden
Färska rön visar att psoriasis är en mer komplicerad sjukdom än vad forskarna tidigare har trott. Förhöjda blodfetter är vanligt och patienter med svår psoriasis löper risk att dö i förtid i hjärt-kärlsjukdom.

Nikotinreceptorer funna i huden vid ovanlig psoriasissjukdom
Långvarig rökning tycks vara den vanligaste utlösande faktorn för den speciella variant av psoriasis som kallas ppp, pustulosis palmo-plantaris. Nikotinet i kombination med en genetisk disposition är den sannolika orsaken till sjukdomen.

Nya effektiva läkemedel kräver undervisning
De biologiska läkemedlen har gett många psoriasispatienter ett nytt och friare liv. Sjuksköterskans roll är att undervisa och stötta patienten.

Kroppsegna ämnen försvarar huden
Nya behandlingsprinciper baserade på kroppsegna antimikrobiella peptider kan bli resultatet av några Lundaforskares upptäckt. Först ut blir kliniska prövningar av en gel som ska minska bakteriehalten i huden hos eksempatienter.

Filaggrinbrist gemensam nämnare vid atopiskt eksem och iktyos
En forskargrupp i Skottland har nyligen funnit två vanligt förekommande inaktiverade mutationer i anlaget för proteinet filaggrin. Mutationerna ger en förklaring till sambandet mellan iktyos och den dåliga hudbarriären vid atopiskt eksem.

Ny snabb testmetod för kontaktallergi prövas
På Karolinska universitetssjukhusets hudklinik i Solna prövas ett nytt laboratorietest för att testa kontaktallergi.

Ny stödgrupp för föräldrar till barn med smultronmärke
Föräldrarna till barn med hemangiom är oroliga för sina barns framtid. Nu startar en stödgrupp på hudkliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Ljus effektivare än enbart vitamin vid akne
Akne och pormaskar minskar kraftigt efter behandling med intensivpulsat ljus, IPL, i kombination med a-vitaminsyra.

Med odlade pigmentceller får vitiligopatienter tillbaka hudfärgen
Det finns ingen bot mot hudsjukdomen vitiligo. Men genom att odla patientens egna pigmentbildande celler och sedan transplantera tillbaka dem kan många slippa de vita hudfläckarna.

Information och utbildning behövs för bättre följsamhet
Ett stort problem inom dermatologin är att det ofta är svårt för patienterna att följa läkarnas ordinationer. Och när de försöker är det inte säkert att de lyckas. Även för en fullt frisk person med full rörlighet är det svårt att komma åt att smörja överallt.

Värdefullt få hjälp med behandling
Patienter med hudsjukdom upplever att deras livskvalitet blir avsevärt mycket bättre efter en behandlingsperiod.

Svettmottagningen ger patienterna ett nytt liv
Patrik är polis och lider av hyperhidros. Han var tvungen att ha ett tjänstevapen med specialskydd för att det inte skulle slinta ur hans blöta hand. I fyra år har han behandlats på svettmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan dess är hans händer torra.

Fotodynamisk terapi effektiv men ofta smärtsam
Flertalet hudkliniker erbjuder i dag pdt, fotodynamisk terapi, som behandlingsalternativ vid basalcellscancer och aktiniska keratoser. Ofta beskrivs metoden som lindrig. Men på känsliga ställen kan den vara oerhört plågsam.

Ny teknik kan ge sannare prognos vid melanom
För att förbättra diagnostiken vid malignt melanom provas i Göteborg en ny teknik som gör det möjligt att se hur djupt ned i läderhuden melanomet trängt. Det är avgörande för prognosen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida