Huden ingår i balanssinnet

Huden är en del av balanssinnet. Lätt beröring av händer eller armar har lika stor betydelse för vår förmåga att hålla balansen som synen, enligt sjukgymnasten Helena Backlund. I sin doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg redovisar hon studier där hon har registrerat de små rörelser vi gör även när vi försöker stå helt stilla.

När friska försökspersoner utsattes för en luftstråle på pekfingret minskade denna svajningsrörelse mer än när lufstrålen riktades mot överarmen. Förklaringen är att pekfingret har fler känselreceptorer än överarmen. En smal metallpinne fastlimmad på pekfingret eller underarmen minskade svajningen med upp till 50 procent.

Helena Backlund förklarar, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, att korrigeringen av balansen är så snabb att den troligen är en omedveten process i ryggmärgen eller hjärnans centrala delar.

Hennes studier visar också att beröring påverkar den motoriska kontrollen. Det är viktigt inte minst vid rehabilitering.

Hennes fynd förklarar varför ett mjukt förband kring en skadad led kan upplevas som ett stöd trots att det mekaniskt inte kan vara det.

Till planerna hör nu att undersöka om lätt beröringsmassage kan påskynda rehabilitering efter stroke.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida