Huden sprack på smärtande bröst

Sjuksköterskan tyckte inte att kvinnan verkade smärtpåverkad av sin mjölkstockning och skickade hem henne utan läkarundersökning.

Den 26-åriga kvinnan hade medicinerat med antibiotika i tre dygn för mjölkstockning. När febern och smärtorna inte gav sig kontaktade hon sjukvårdsupplysningen som uppmanade henne att åka till sjukhusets akutmottagning.

Sjuksköterskan »i luckan« på akutmottagningen uppmanade patienten att avvakta och söka vård i primärvården om hon inte blev bättre.

Kvinnan anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att hon hade bemötts okunnigt och ansvarslöst. Bröstet hade varit dubbelt så stort som annars, hon hade mycket ont och smärtorna hade blivit värre. Ett dygn efter besöket på akutmottagningen sprack huden och dagen efter remitterades hon akut till sjukhuset där man konstaterade att patienten hade en bröstböld som måste opereras.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande till nämnden att kvinnans besvär hade pågått i sex dygn och att de inte hade förvärrats. Han hade informerat henne om att det kunde ta 3-5 dygn innan den insatta antibiotikan gav effekt.

Efter samråd med distriktsläkaren hade han rått patienten att avvakta över natten och att söka upp sin vårdcentral om det inte blev bättre. Sjuksköterskan skrev att de kontrollerade att kvinnan hade fått rätt behandling för den mjölkstockning hon sa att hon hade. Patienten hade ingen bröstpump så de hänvisade henne till vårdcentralen för att låna en, och till gynmottagningen på regionsjukhuset om hon ville söka akut för sina besvär.

Enligt sjuksköterskan utgick bedömningen från att 26-åringen hade adekvat smärtlindring. Hon verkade inte smärtpåverkad och påpekade aldrig att smärtorna hade ökat eller var outhärdliga.

Utifrån de besvär kvinnan hade och eftersom rätt medicinering under tre dygn inte hade haft någon effekt anser Ansvarsnämnden att sjuksköterskan borde ha ordnat en akutundersökning av läkare.

Kvinnan och sjuksköterskan har lämnat olika versioner av sitt möte. Eftersom sjuksköterskan inte dokumenterade sin handläggning finns det inget som stödjer att han lämnade de råd och vidtog de åtgärder som han senare har uppgett, skriver nämnden.

Ingenting talar för att sjuksköterskan hade tillräcklig kännedom om kvinnans besvär för att kunna göra en rimlig bedömning av hennes vårdbehov, skriver nämnden och ger sjuksköterskan en erinran. Sjuksköterskan har överklagat beslutet (hsan 2390/04:a4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida