Humanistiskt tänkande viktigt

Det är bra med en levande debatt kring yrkesetiska frågor, som på Cell Therapeutics, säger Ewa Ericson, ordförande för den etiska kommittén i IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Själv tycker hon att det är viktigt att läsa skönlitteratur för att förstå hur människor tänker.

2 september 2002

Att reda ut var de etiska gränserna går för sin profession är särskilt viktigt när experterna som uttalar sig i debatten är oense. Och samtidigt vara vaksam mot de internationella krafter som vill göra pengar på de resultat forskningen ger.

Ännu har inte den etiska kommittén fått frågan om forskning på embryonala stamceller på remiss. Däremot väntar förslaget till biobanker på deras yttrande.

Men även om de svenska reglerna eller forskningsmetoderna ändras betyder inte det att de biomedicinska analytikernas etiska regler behöver skrivas om.

? Vi har inte en etik för forskning på genteknik och en för stamcellsforskning. Våra etiska regler gäller för all vår yrkesverksamhet, oavsett metod, säger Ewa Ericson.

Reglerna bygger på de svenska lagar och förordningar som reglerar yrket; hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet i hälso- och sjukvård och arbetsmiljölagen. Forskningen regleras av sina etiska föreskrifter. Men när förutsättningarna ändras är det nödvändigt att diskutera hur reglerna ska tolkas, eftersom de bara ger ramarna.

Privata åsikter
I dagens sjukvård finns en stark press på effektivitet som är baserad på ett naturvetenskapligt betraktelsesätt. Genom att hålla reflexioner kring etik levande på arbetsplatsen för man in en annan dimension, den humanistiska, menar Ewa Ericson. Visserligen gäller reglerna yrkesetiska frågor, men frågorna som de nya forskningsmetoderna väcker gränsar ofta till privata åsikter ? som debatten visar.

? Etisk diskussion är extra viktigt nu eftersom den nya forskningen skapar förhoppningar om botemedel mot kroniska sjukdomar som Parkinson och diabetes. Något som de allra flesta självklart tycker är bra, säger Ewa Ericsson. Men samtidigt kan det uppstå etiska dilemman och väcka frågor som vad de nya möjligheterna att välja bort genetiska förutsättningar för sjukdom eller handikapp betyder för de handikappades människovärde?

Hon brukar uppmana alla att läsa mycket skönlitteratur. Det ger perspektiv på vilka olika upplevelser människor kan ha om vad som är värdefullt i livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida