Humor och hälsa

1 november 1999

Ett stort, gott skratt sätter igång en hel rad kroppsliga reaktioner. Andningen och cirkulationen påverkas, blodtrycket stiger och många muskler spänns. Efter skrattet slappnar musklerna av och blodtrycket sjunker till under den normala nivån. Man känner sig skönt avspänd. I ett senare steg kommer positiva effekter på immunförsvaret, smärttåligheten ökar liksom förmågan att klara stress. I många fall förbättras tankeförmågan och kreativiteten. Det låter nästan för bra för att vara sant men faktum är att det finns forskning som ger stöd för detta. Och nu börjar man inse fördelarna med humor i vården. På några barnkliniker i landet finns specialutbildade clowner. Barncancerföreningar försöker ordna så att de barn som vill får träffa clownerna. Vårdpersonalen märker att barnen blir gladare och mår bättre efter besöken. Också i omvårdnaden av vuxna patienter börjar man aktivt arbeta med humor. Men alla kan använda sig av humor i förebyggande syfte, säger Görel Kristina Näslund och ger tips om hur man bygger upp ett humorbibliotek av roliga texter som lockar till skratt.

Författare Görel Kristina Näslund  
Titel Det goda skrattet – en bok om humor och hälsa,
195 sidor 
Förlag Natur och Kultur 1999 
Cirkapris 285 kronor 
ISBN 91-27-07739-X

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida