Hunger efter kort sömn

7 mars 2005

När unga män sover fyra timmar per natt sjunker deras halt av mättnadshormonet leptin medan hungerhormonet grelin ökar. De blir hungrigare dagtid än när de sover tio timmar per natt. Det är en amerikansk-belgisk forskargrupp som kommit fram till detta resultat i en begränsad studie med tolv unga män. Forskarna påpekar att epidemiologiska studier visat samband mellan kortvarig sömn och högt BMI. De förespråkar studier för att undersöka om lite sömn ökar risken för fetma.

Källa: Annals of Internal Medicine 2004;141:846-850.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida