Hur förena besparingar och krav på bättre arbetsmiljö?

10 maj 1999

VÄSTRA GÖTALAND. Oron för framtiden är stor inom Västra Götaland. Budgetunderskottet ligger i dag på mellan en och två miljarder kronor. Samtliga enheter har därför fått stränga direktiv om att inte överskrida budgeten, något som i praktiken innebär stora besparingar. Samtidigt har Yrkesinspektionen lagt ett vitesbelopp på nio miljoner kronor om inte åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Sahlgrenska universitetssjukhuset vidtas. Hur den ekvationen ska gå ihop är det få som förstår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida