Hur hitta guldkornen i 17 000 forskningsskrifter?

Det finns i dag mer än 17 000 facktidskrifter som skriver om medicin, varav åtskilliga innehåller vetenskapliga artiklar, berättade högskolelektor och fil dr Ania Willman i sin keynote-föreläsning om evidensbaserad vård.

Inom omvårdnaden finns det cirka 440 tidskrifter.

– Därför blir det allt viktigare att de forskningsresultat som finns ställs samman, bedöms och görs lättillgängliga för sjuksköterskan, sa Ania Willman som till helt nyligen satt med i sbu:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) vetenskapliga råd.

För några år sedan inleddes ett samarbete mellan sbu och ssf (Svensk sjuksköterskeförening) i syfte att utvärdera
de forskningsområden som främst berör sjuksköterskor. I höstas presenterades de två första rapporterna. Den första handlar om evidensbaserad omvårdnad vid strålbehandling av cancerpatienter , den andra om evidensbaserad omvårdnad vid behandling av patienter med högt blodtryck.

I höst publiceras ytterligare två rapporter. En om evidensbaserad omvårdnad vid vård av patienter med schizofreni och en om evidensbaserad omvårdnad vid vård av personer med depressioner. På gång är också en rapport om hemsjukvård.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida