Hur var kongressen och vad
väntar nu?

8 februari 2012

Kristina Berg, Styrelseledamot i avdelning Norrbotten

Foto: Anna Simonsson?
Det var rätt av styrelsen att ta tillbaka förslagen om ändringar i stadgan till exempel. Att chefsmedlemmarna får vara med och diskutera en eventuell egen tidning är också bra. Vår stora utmaning är att bli bättre på att skapa engagemang.

 

Lena Elfström, Styrelseledamot i sektion centrala Stockholm

Foto: Anna Simonsson
Det var givande diskussioner. Jag hoppas att organisationsöversynen innebär att det blir tydligare för medlemmarna vad Vårdförbundet står för, och att det ska bli lättare för medlemmarna att göra sina röster hörda.

 

Kristina Fluur Hedman, Ordförande i avdelning Jämtland

Foto: Anna Simonsson
Det har känts att vi drivs av ett gemensamt intresse av att göra Vårdförbundet mer attraktivt. I den nya organisationen hoppas jag att medlemmarna ska känna igen sig mer och tydligt märka att vi driver deras frågor.

 

Martin Håland, Förtroendevald på Sahlgrenska universitetssjukhuset, avdelning Västra Götaland:

   Foto: Anna Simonsson
Jag var en av dem som motionerade om en egen tidning för chefer, och är nöjd med att chefsmedlemmarna ska få tycka till om det behovet.
När det gäller organisationsöversynen är det viktigt att idéerna till förändringar blir verklighet nu.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida